START

FUNDACJA CLEARWING NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI

MISJA Badania naukowe – Ochrona Przyrody – Edukacja

Zainspirowana motylami z przejrzystymi skrzydłami, świadoma wyzwań środowiskowych naszych czasów, Fundacja ClearWing na rzecz Bioróżnorodności wspiera nowe talenty, projekty naukowe i kampanie edukacyjne poszerzające wiedzę przyrodniczą i szerzące świadomość o potrzebie ochrony przyrody poprzez bezpośrednie działanie na poziomie lokalnym i globalnym.

PUBLIKACJE NAUKOWE

ZREALIZOWANE PROJEKTY

A lost species of clearwing moth, Heterosphecia tawonoides, rediscovered in Malaysia.
- by admin

Heterosphecia tawonoides Kallies, a “lost” species of clearwing moth known only from a single specimen from 1887 (the holotype, which is missing important morphological features), was observed and filmed for the first time in its natural habitat. Our studies have shown that it is associated with Malaysian primary lowland dipterocarp forests, ecosystems which are vanishing rapidly due to extensive human activity. This is the first record of H. tawonoides in Malaysia. Behavioral aspects, such as mud-puddling among bees and acoustic mimicry, are discussed and shown in a video. A morphological redescription, including features visible on live individuals only, is provided. The DNA barcode sequence is given, with comparison to closely related species.

A new species of clearwing moth, Pyrophleps ellawi, named in honour of ClearWing Foundation Co-founder, EL Law
- by admin

A new species of clearwing moth, Pyrophleps ellawi Skowron Volponi, sp. n., is described from Peninsular Malaysia. Information on the habitat, time and conditions of moccurrence, flight and mud-puddling behaviour, functional morphology, and DNA barcode are also provided. Photographs and a supplementary video from the wild demonstrate the postures and behaviour of this species of Pyrophleps, whose remaining members were described only on the basis of pinned specimens. This is the
first record of this genus in Peninsular Malaysia.

Insect Talk in Collaboration with Plantzania
- by admin

ClearWing Foundation has established a cooperation with Plantzania, an initiative aiming at spreading awareness and rising fascination of the natural world, especially among children, high school students and families.

OBECNE PROJEKTY

Fauna motyli z rodziny przeziernikowatych w Parku Narodowym Kaeng Krachan, Tajlandia
- by admin

Fauna motyli z rodziny przeziernikowatych w Parku Narodowym Kaeng Krachan, Tajlandia. Jesteśmy w trakcie nawiązywania współpracy z władzami parku narodowego w celu wykonywania badań naukowych w tym niezwykle bogatym przyrodniczo rejonie.

Mimikra morfologiczna i behawioralna u malezyjskich i tajskich motyli z rodziny przeziernikowatych
- by admin

Mimikra morfologiczna i behawioralna u motyli z rodziny przeziernikowatych oraz ich markery genetyczne – rozprawa doktorska Wiceprezes Fundacji ClearWing, Marty Skowron Volponi. Obecnie, przy wsparciu Fundacji ClearWing, Marta bada mimikrę lotu u pszczoło- i osopodobnych przezierników z Malezji i Tajlandii!

EDUKACJA I PODNOSZENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

Fundacja ClearWing nawiązała współpracę z Plantzania (https://www.plantzania.com), inicjatywą mającą na celu zwiększanie świadomości i fascynacji przyrodą, szczególnie wśród dzieci, młodzieży licealnej i rodzin.